Filantropa internationellt

Filantropas internationella nätverk är stort och vi kan hjälpa kunder att planera filantropiska program för kontor även i utlandet. Ett beslut att också satsa på lokala projekt gör att kunden kan engagera sig i regionala samhällsfrågor och därvid lättare kan integrera sig i det givna marknadsområdet.