Motivation av intressenter

Intressenter såsom kunder, medarbetare och samhället i stort kan motivera kontinuerliga satsningar på filantropi som förankras i och genomsyrar ett företag.

Istället för att uppmana medarbetare att leka paint-ball eller köra go-karts, väljer alltfler företag att engagera medarbetarna i samhällsaktiviteter för deras "team-building". Dessa medarbetar-stimulerande frivilliga projekt (kallas Employee Stimulated Volunteering - ESV) har på senare år blivit alltmer populära, särskilt i England och USA. En kartläggning av 1400 ideella organisationer gjord av engelska Institute for Volunteering Research (IVR; http://www.ivr.org.uk/) visar att 23 procent deltar i ESV, en ökning från 16 procent 1993. Konceptet innefattar inte enbart team-building. Vissa företag ger personalen ledigt för att kunna hjälpa till i skolor, andra ges tid att bli mentorer, eller skickade till utvecklingsländer en tid för att engagera sig lokalt i volontärsprogram. Men detta resulterar inte i ensidig filantropi. Arbetsgivare som aktivt stimulerar voluntarism upplever att de ser stora fördelar när det gäller personalens engagemang i egna färdigheter, motivation av individen och förbättrad renommé för företaget både lokalt och globalt.