Filantropa

Filantropa erbjuder hjälp till företag som vill engagera sig samt profilera sig med filantropi. Filantropiska investeringar kommer att bli allt viktigare för företag i Sverige som vill utmärka sig som samhällspartners med socialt ansvar både nationellt och internationellt. Filantropiskt engagemang kommer att leda till ökat intresse hos existerande och nya kunder, stolthet, motivation och medkänsla hos medarbetarna och ge möjlighet åt företaget att ge betydelsefullt och kontinuerligt ekonomiskt stöd till ideella organisationer och projekt.

Filantropas arbetssätt inkluderar en granskning av kundens behov, intressen, historik, mål och policy. Efter intensivt analysarbete lämnar Filantropa förslag till företaget om ledningens, personalens och kunders specifika intressen inom filantropisk verksamhet. Filantropa har löpande kontakt med en bred bas av svenska och internationella ideella organisationer, forskarinstitutioner, tankesmedjor samt andra parallella verksamheter rörande nya såväl som fortlöpande projekt inom av företaget identifierade intresseområden. Filantropa förmedlar all information till företagsledningen om ekonomiska och politiska förutsättningar för organisationer, intern-politiska överväganden, medlems- och annan statistik.När den ekonomiska investeringen i filantropisk verksamhet är fastställd planerar Filantropa förhandling och genomförande med både mottagare och givare. Filantropa lämnar råd till företagets ledning om andra interna personal-, kund- och marknadsföringsåtgärder som kan vara positiva för profilering av företaget i samband med en filantropisk satsning. Utvärdering sker kontinuerligt med kunden efter att den första investeringen är genomförd.

Se också "Arbetssätt"