Företagsfilantropi

Företagen och samhällets behov ligger ofta mycket nära varandra. Företagsfilantropi uppmuntrar företag att stå till tjänst för samhället. Idén att filantropisk verksamhet skulle vara skilt från företagets vanliga verksamhet är förlegad. Istället bör filantropi vara invävt i företaget så att det blir en del av dess egen kultur. Enbart i USA investerade företag under år 2003 över $13 miljarder inom välgörenhet. Vissa av dessa investeringar har begränsat eller inget förhållande alls till företagens anställda, de samhällen där företagen verkar, eller företagens vision. Företagsfilantropi som modell ställer företagens affärs- och samhällsmål sida vid sida och fokuserar på att hjälpa de samhällen i vilka företagen verkar.