Filantropi

Frivilliga, organiserade insatser avseende sociala ändamål. Filantropiska grupper fanns inom de forntida civilisationerna i Mellanöstern, Grekland och Rom: en donation gav stöd till Platons Akademi (ca. 387 f.Kr.) under närmare 900 år; den islamistiska waqf (religiös donation) är daterad till 600-talet e.Kr.; och den kristna kyrkan administrerade fonder för välgörande ändamål. Under 1600- och 1700-talen etablerade köpmän i Västeuropa organisationer för välgörande ändamål. I början på 1800-talet etablerades fonder/stiftelser från stora personliga förmögenheter, som delade ut gåvor där totalsummor uppgick till miljoner och sen miljarder till stöd för konst, utbildning, medicinsk forskning, policy inom den offentliga sektorn, sociala tjänster/samhällstjänst, miljöfrågor och andra särskilda intressen. ("philanthropy." Britannica Concise Encyclopedia. 2005. Encyclopedia Britannica Premium Service)