Strategsik företagsfilantropi

Idén i korthet

Företag kan känna sig pressade mellan kritiker som kräver att företag tar på sig socialt ansvar och investerare som kräver snabba resultat och vinster. Detta dilemma kan göras till en möjlighet genom strategisk företagsfilantropi. Ett företag kan framgångsrikt planera strategisk företagsfilantropi för att öka konkurrensdugligheten i de företagsmiljöer där man verkar. Genom filantropi i rätt sammanhang och med rätt fokus kan företag donera pengar, kompetens och partnerskap med välgörande projekt på ett sätt som skärper företagets egen konkurrenskraft. Dessa filantropiska satsningar genererar sociala och ekonomiska fördelar som överskrider ansträngningar från individer, fonder eller regering.

Idén rent konkret

Vart man skall rikta sitt givande; För att generera social och ekonomisk framgång bör man fokusera sin filantropi i miljöer där man bäst kan förhöja produktiviteten.

Hur man ger för att bäst intensifiera effekten av stödet: