Vad är företagsfilantropi?

Målet, eller ambitionen att öka kvaliteten och mängden strategisk filantropi från företag har aldrig varit mera aktuellt. När ekonomin haltar och regeringar skär i alla utgifter för att få budgeten i balans, kommer samtidigt verksamheters filantropiska engagemang att följas noggrant. Intressenter och samhället i stort kommer att förvänta att företag tar del av ansvaret för samhällets ekonomiska dilemman. Frågan är hur företag kommer att svara på dessa förväntningar - blir det med koordinerat och strategiskt planerat samhällsdeltagande, eller med snabbt ihoprafsade punktinsatser?

Termen samhällsdeltagande (Community Involvement, CI) beskriver hur ett företag lyckas integrera sina affärsområden för att strategiskt uppnå ett simultant samhälls- och affärsmål.

Det finns inte något "one-size-fits-all" tillvägagångssätt, men de nämnda förslagen ger god organisatorisk struktur mot hållbara och fördelaktiga filantropiska program. Nyckeln är att identifiera det unika hjärtat, kulturen och affärsändamål företaget har. Företag som agerar med och bidrar till samhället upplever att strategisk företagsfilantropi lämnar flera möjligheter än hinder och flera fördelar än problem.

Företagsfilantropi som följer verksamhetsstrategi skapar värden som blir stöttepelare för ett företags vision och de val som görs varje dag av verkställande ledning, chefer och personal när de kommunicerar med samhället. Det givande som de flesta företag engagerar sig i idag handlar om flera mindre anslag till olikartade organisationer. Detta ger väldigt liten möjlighet att mäta givandets resultat. Kontinuerliga och fokuserade sociala investeringar kan däremot stärka ett företags potential och möjligheter när det gäller konkurrenskraft. Att stärka kvalitén i de affärsmiljöer där företaget verkar skapar denna konkurrenskraft. När företag väljer att engagera sig i företagsfilantropi skapar de parallella sociala och ekonomiska mål som gynnar långsiktiga affärsmål.

Här identifierar och definierar vi de tre väsentliga principerna för företagsfilantropi. Verksamheter kan tillämpa dessa enligt egna behov och förutsättningar:

Slutligen är det ett företags praktiserande av företagsfilantropi som tydligt utmärker företagets profil med hur verksamheten ger uttryck för sina värden. Framtidens konkurrensdugliga företag kommer att hitta sätt att inpränta sina fundamentala värden som samhället förväntar sig av dem - i kunder, personal och andra intressenter. Ett företags värden är de nya strategiska tillgångar och verktyg som etablerar bas för förtroende och samarbete.