Resurser

Filantropa har här samlat statistik om Sverige samt statistik rörande internationell välgörenhet. Någon uppdaterad (2004/2005) statistik går ej att hitta, men bilden från mitten av 90-talet tills idag visar att givandet ökar i de flesta länder med tradition av filantropi. Här finns också tillgång till utvalda artiklar som förklarar huvudsakliga teman. En ordbok för filantropen med basala termer rörande filantropi hittas också - samt länkar till viktiga informationskällor.