Ordbok för filantropen

Cause related marketing; Sakfrågerelaterad marknadsföring

Code of Conduct; Uppförandekod

Community Involvement (CI); Samhällsdeltagande

Corporate Philanthropy; Företagsfilantropi

Corporate Social Responsibility; När företag tar ett socialt ansvar genom filantropi

Employer Supported Volunteering (ESV); Arbetsgivare-stimulerad volontärism

Non-governmental organization (NGO); Oberoende ideell organisation

Not-for-profit organization; Frivilligorganisation/ideell organisation

Reputation management; Renomméförvaltning

Stakeholders; Intressenter; medarbetare, aktieägare, kunder och samhället i stort