Statistik

Masteruppsats ”Glasyren på Tårtan” Lunds Universitet: http://www.filantropa.com/pdf2/MASTERUPPSATS_-_GLASYREN_PÅ_TÅRTAN.pdf

Statistik och sammanställning av nyckeltal/Sverige från SFI: http://www.insamlingskontroll.se/Statistik/26269_Sammanstaellning_2000_-_2009

Statistik från Johns Hopkins University – alla länder: http://www.ccss.jhu.edu/index.php?section=content&view=16&sub=91&tri=93