Skapa en Portfolio

Filantropisk planering är motsatsen till att ge punktinsatser av ekonomisk natur till ändamål som kan variera från år till år. De flesta svenska företag engagerar sig idag med kortsiktiga punktinsatser; ger när det behövs till en organisation, och till en annan nästa gång man blir uppmanad. Syftet med filantropisk planering är att man utvecklar ett helhetsprogram som är skräddarsytt till att passa företagets profil, man inkluderar personal, kunder och leverantörer och får som resultat ett mycket bättre resultat för sina investeringar och goodwill, man får positiv uppmärksamhet och organisationerna i fråga får ekonomisk kontinuitet i sina verksamheter.