Arbetssätt

Efter intensivt analysarbete lämnar Filantropa förslag till företaget om ledningens, personalens och kunders specifika intressen inom filantropisk verksamhet. Filantropa har löpande kontakt med en bred bas av svenska och internationella ideella organisationer, forskarinstitutioner, tankesmedjor samt andra parallella verksamheter rörande nya såväl som fortlöpande projekt inom de av företaget identifierade intresseområden. Filantropa förmedlar all information till företagsledningen om ekonomiska och politiska förutsättningar för organisationer, intern-politiska överväganden, medlems- och annan statistik.

När den ekonomiska investeringen i filantropisk verksamhet är fastställd planerar Filantropa förhandling och genomförande med både mottagare och givare. Filantropa lämnar råd till företagets ledning om andra interna personal-, kund- och marknadsföringsåtgärdar som kan vara positiva för profilering av företaget i samband med filantropisk satsning.

Utvärdering sker successivt med kunden efter att den första investeringen är genomförd.