Organisationer internationellt

Ett tecken på vikten av välgörande organisationer i våra samhällen är den mängd organisationer som finns idag. Det finns stor bredd och kunskap. Filantropa förmedlar information och kontakt till de internationella organisationer där kunden har identifierade intresseområden.