Organisationer i Sverige

Alla existerande mottagarorganisationer i Sverige finns på Stiftelsen För Insamlingskontrolls (SFI) hemsida: http://www.insamlingskontroll.a.se/index.php?incl=90konton.php

Organisationer som inte arbetar enligt SFIs regler, eller helt enkelt har visats sig inte inneha 90-konto (ideella organisationers insamlingskonto) finns på en varningslista på Frivilligorganisationers Insamlingsråds (FRII) hemsida: http://www.frii.se/7_varning.shtml