Företagets framtida portfolio

En framgångsrik filantropisk plan är förankrad i företagets profil, marknadsförutsättningar, geografiska placering och historik. Planen är avhängig analysen som görs med kunder och medarbetare. Resultatet blir en portfolio som bygger på företagets idégrund, dess värderingar och individens egen övertygelse kring filantropiska satsningar.